Arrangemangsinstruktioner

 

   Uppdaterade riktlinjer NM-dag (ny från 2016-04-16)

   Uppdaterade riktlinjer Natt-NM / Peking Night (från 2016-04-16)

   Riktlinjer U-serien (från 2018-02-12)

   Bokningsblankett för NOK-material (excel-fil)

   Sammanställning av ÖOF:s SI-utrustning

 

Instruktion till arrangör av NOK-träning
Antalet deltagare på träningarna varierar kraftigt. Det kan bli upp till 250 personer. För att arrangemanget skall fungerar bör nedanstående beaktas:

Tillträde till mark
Samråd med markägare och jakträttsinnehavare skall ske i god tid.

Annons
I både NT och FÖ skall annons införas dagen före träningen. Annonsering i NT och Folkbladet mailas till privatannons@nt.se (för båda tidningarna) samt närtävling i Eventor. Samlingsplats och starttid behöver anges. Tänk på att kunskapen om de lokala namnen varierar. Ange välkända eller vägkartornas referenspunkter. Komplettera gärna med PM (detaljerad information såsom vägbeskrivning, terrängtyp, banor etc.) på era resp. hemsidor.

Inritning
Många klubbar idag väljer att ha digitaltryckta kartor med färdiga banor på, dock är det helt OK att låta deltagarna rita in själva. Om så är fallet så behövs två mallkartor per bana. Såväl mallkartor som inritning kan behöva regnskydd. Till banorna skall kontrollbeskrivning finnas. Arrangören håller med pennor och ritbord för inritningen.

Avgift med mera
Nytt för 2014 är att ungdom tom 16 år betalar "närtävlingsavgift ungdom" (2014: 25 kr), övriga "närtävlingsavgift vuxen" (2014: 50 kr)


De banor som erbjuds bör ordnas enligt nedan. Tänk på att även beskriva svårighetsgrad (färg) på resp. bana i inbjudan samt ute på träningen.
Bana A svart 8,5 km  
Bana B violett/blå 6,5 km  
Bana C violett/blå 5,0 km Ev. avkortad A-bana
Bana D orange/röd 4,0 km Ev. avkortad A-bana
Bana E gul 3,0 km  
Bana F grön/vit 2,5 km  

Resultat
Tidtagningen organiseras så att den fungerar och resultaten anslås utan försening. Resultaten kan förslagsvis anslås med A4-utskrifter eller old-fashion startkort, klädstreck och klädnypor. Efter träningen skall resultatlista sammanställas och publiceras på Eventor, alternativt på arrangerande klubbs webbsida. Lämna även gärna resultaten till NT och FÖ.

Beslutat på årsmötet 2014-02-10 och sammanställt av tidigare instruktioner.